ActivitiesNews

WINNET Europe visit to the social co-operatives of Thessaloniki, Greece

Այցը կազմակերպվել է ՎԻՆՆԵԹ Եվրոպայի անդամ Երգանի կենտրոնի կողմից So New / Սոցիալական ձեռներեցությունն այսօր/ ծրագրի շրջանակներում: Երգանի կենտրոնը աջակցում է խմբերի և անհատների ստեղծել սոցիալական կոոպերատիվներ` տրամադրելով անհրաժեշտ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն, մենթորություն և համագործակցության հնարավորություններ:

Last news

Այց ՎԻՆՆԵՏ Հունաստանի «Էկլեկտիկ» սոցիալական կոոպերատիվ
Visit to WINNET Greece’s Eclectic Social Cooperative
Սեռով պայմանավորված բռնության դեմ հուշագիր
Memorandum on Sexual Violence
Menu