ActivitiesNews

The first session of the «WINNET Armenia Regional Development Program» Advisory Committee

«ՎԻՆՆԵԹ Հայաստան տարածաշրջանային զարգացման ծրագրի» շրջանակներում կազմակերպվեց խորհրդատվական հանձնաժողովի առաջին նիստը, որի նպատակը ծրագրի իրականացման ընթացքում առաջացող գործնական հարցերի լուծմանն օժանդակելն է: Խորհրդատվական հանձնաժողովի կազմում ներառված են պետական մարմինների, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։

Նախագիծը ֆինանսավորվում է Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից։

Last news

Հանդիպումներ ընտրական գործընթացներում կանանց քաղաքական մասնակցությունը խթանելու նպատակով
Meetings to promote women’s political participation in electoral processes
Սիսիան համայնքը առաջին անգամ քաղաքապետի կին թեկնածու ունի
Sisian community has first female mayor candidate
Menu