ActivitiesNews

WINNET Armenia will implement the Budget4llA budget program

Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի դրամաշնորհային հանձնաժողովն ավարտեց Ծրագրի շրջանակներում հայտարարված ծրագրային 9 թիրախ ոլորտներում ՔՀԿ-ների կոալիցիաների (ցանցերի) համար հանրային քաղաքականությունների բարելավման, ջատագովության և մշտադիտարկման ենթադրամաշնորհին դիմած հայտերի գնահատումը: ՎԻՆՆԵԹ Հայաստանը կիրականացնի «Բյուջե բոլորի համար» (Budget4All) ծրագիրը:

Ծրագրի համառոտագիրը հղումով՝

Last news

«Սիսիանի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ
«Sisian Women’s Resource Center» Foundation
Ավարտվեցին «Բյուջե բոլորի համար» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված հանդիպումները ՀՀ Սյունիքի մարզի 6 համայնքներում
Meetings organized within the framework of «Budget for All» program in 6 communities of Syunik marz
Menu