ActivitiesNews

Meetings organized within the framework of «Budget for All» program in 6 communities of Syunik marz

Ավարտվեց ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն/Commitment to ConstructiveDialogue ծրագրի «Բյուջե բոլորի համար» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ներկայացման հանդիպումները ՀՀ Սյունիքի մարզի 6 համայնքներում
Հանդիպումները նպատակ ունեին համայնքային իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, ԶԼՄ-ների, մասնավոր հատվածի և այլ շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչներին և համայնքային դերակատարներին ներկայացնել ենթադրամաշնորհային ծրագիրը և քննարկել համատեղ գործընկերության և համագործակցության հնարավոր տարբերակներ ծրագրի հասցեագրած հիմնախնդրի լուծման շուրջ:

«Բյուջե բոլորի համար (Budget4All)» ծրագիրն իրականացվում է Գորիսի Կանանց զարգացման «Ռեսուրս կենտրոն» Հիմնադրամի կողմից՝ Հայաստանի Սյունիք, Վայոց Ձոր և Տավուշ մարզերում, Վիննեթ Հայաստան կանանց ռեսուրս կենտրոնների ցանցի 5 անդամ կազմակերպությունների՝ «Մեղրու կանանց Ռեսուրս կենտրոն» ՀԿ-ի, «Կապանի կանանց Ռեսուրս կենտրոն» ՀԿ-ի, «Սիսիանի կանանց Ռեսուրս կենտրոն» Հիմնադրամի, «Եղեգնաձորի կանանց Ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամի և «Իջևանի կանանց Ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության ղեկավարությամբ իրականացվող կոնսորցիումի միջոցով գործարկվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրով տրամադրված ենթադրամաշնորհների շրջանակներում:

Ծրագրի հիմնական նպատակն է նպաստել Սյունիքի, Վայոց Ձորի ու Տավուշի մարզերի 10 խոշորացված համայնքների տեղական բյուջեներում և տեղական մակարդակում իրականացվող ծրագրերում երեխաների և գենդերային զգայուն բյուջետավորման արդյունավետ մեխանիզմների մշակմանն ու ներդրմանը, ինչպես բարելավել ՔՀԿ-ների մասնակցության մեխանիզմները ՀՀ պետական բյուջեի վերաբերյալ քննարկումների և հանրայնացման գործընթացներում, ինչպես նաև բարձրացնել նրանց մասնակցությունը այդ մեխանիզմների բարելավման, մշտադիտարկման, ջատագովության գործընթացներում:
Ծրագրի թիրախային համայնքներն են ՀՀ Սյունիքի, Վայոց Ձորի և Տավուշի մարզերի խոշորացված 10 համայնքները (Մեղրի, Կապան, Գորիս, Տաթև, Տեղ, Սիսիան, Գորհայք, Արենի, Գլաձոր, Բերդ):

Last news

ՎԻՆՆԵԹ Հայաստանը կիրականացնի «Բյուջե բոլորի համար» (Budget4All) ծրագիրը
WINNET Armenia will implement the Budget4llA budget program
Աշխատանքային հանդիպում Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կենտրոնական գրասենյակում
Working Meeting at the Central Office of the Armenian Association of Lawyers
Menu