ActivitiesNews

Community discussion in Town Hall format took place in Goris

Հայաստանում Եվրոմիության պատվիրակության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում այսօր Գորիսում տեղի ունեցավ Town Hall ձևաչափով համայնքային քննարկում, որը անց է կացվել ծրագրի կոնսորցիումի անդամ «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից:

Համայնքային քննարկումը նպատակ ուներ լսելի դարձնել Գորիսի հասարակության տարբեր խմբերը ներկայացնող բնակիչների կարծիքն ու տեսակետը համայնքային զարգացման ծրագրերի, քաղաքականության ու միջոցների տրամադրման, պլանավորման և այլ հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Սույն միջոցառումը մաս է կազմում «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում Վիննեթ Հայաստան կանանց ռեսուրս կենտրոնների ցանցի ՎԻՆՆԵԹ Հայաստան կանանց ռեսուրս կենտրոնների ցանցի կողմից իրականացվող «Բյուջե բոլորի համար» ենթադրամաշնորհային ծրագրի, որն իրականացվում է Հայաստանի 3 մարզերի 10 խոշորացված համայնքներում:

Last news

Աշխատանքային հանդիպում Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կենտրոնական գրասենյակում
Working Meeting at the Central Office of the Armenian Association of Lawyers
Town Hall ձևաչափով քննարկումներ Մեղրի և Գորիս համայնքներում
Town Hall discussions in Meghri and Goris communities
Menu