ActivitiesNews

Unprecedented, step towards COLLABORATION AND COHERENCE

Փետրվարի 16-ին Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» (ԿԵՀ) ծրագրի շրջանակում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների 10 կոալիցիաներ, որոնց անդամակցում են շուրջ 250 կառույցներ, համագործակցության հռչակագիր ստորագրեցին` որոշելով հիմնադրել ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՀԿ-ների ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԸ:

Առաջիկա օրերին համագործակցության հռչակագիրը պետք է հաստատվի այն ստորագրած ՔՀԿ-ների կոալիցիաների իրավասու մարմինների կողմից:

ՀՌՉԱԿԱԳՐԻ տեքստը նյութում.

Last news

Town Hall ձևաչափով քննարկումներ Մեղրի և Գորիս համայնքներում
Town Hall discussions in Meghri and Goris communities
«Հայաստանում Կանանց ռեսուրսային կենտրոնների սոցիալական ոլորտի աշխատողների կարիքների գնահատում» դասընթաց
Training on «Needs Assessment of Social Workers’ Resource Center in Armenia» Training
Menu