ActivitiesNews

Training on «Needs Assessment of Social Workers’ Resource Center in Armenia» Training

«Հայաստանում Կանանց ռեսուրսային կենտրոնների սոցիալական ոլորտի աշխատողների կարիքների գնահատում» դասընթացը իրականացվում է «Կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնումը Սյունիքում եւ Հայաստանի այլ մարզերում» նախագծի շրջանակում, որը ԵԱՀԿ Տնտեսական եւ Բնապահպանական գործունեության համակարգողի գրասենյակը իրագործելու է Հայաստանում, նպատակ ունենալով խթանել երկրում խոցելի իրավիճակներում գտնվող կանանց զբաղվածությունը:

Նախագիծը միտված է բարելավելու «Վիննեթ Հայաստան» Կանանց Ռեսուրս կենտրոնների ցանցի կողմից մատուցվող ծառայությունները, մասնավորապես ինքնազբաղվածության եւ եկամուտ ստեղծող գործունեության ոլորտում՝ կարողությունների զարգացման միջոցների համադրությամբ, թիրախավորելով Ռեսուրս կենտրոնների սոցիալական աշխատողներին, եւ ուղղակի աջակցության գործողությունների միջոցով, օգուտ բերելով խոցելի վիճակում գտնվող կանանց:

Last news

Աննախադեպ կարևոր, ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅԱՆՆ ուղղված քայլ
Unprecedented, step towards COLLABORATION AND COHERENCE
Սկսվել են բրդի մթերման աշխատանքները Ամասիայի բրդի վերամշակման արտադրամասում
Wadding work has begun in Amasia wool processing plant
Menu