ActivitiesNews

Wadding work has begun in Amasia wool processing plant

«ԵՄ-ն Շիրակի մարզին․ «Նոր աշխատատեղեր շնորհիվ բրդի արտադրության» ծրագրի շրջանակներում գրեթե ավարտվել են Ամասիայի բրդի վերամշակման արտադրամասի գործարկման աշխատանքները: Սկսվել են բրդի մթերման աշխատանքները:

Արեգնադեմ բնակավայրում տեղացիները խնամքով պահել են բուրդը և այսօր այն վաճառում են գործարանին…. եկամուտ վաստակելու նոր հնարավորություններ տեղացի ֆերմերների համար:

«Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ն ՝ «Կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամի , Շիրակի մարզի առևտրարդյունաբերական պալատի և Ամասիայի համայնքապետարանի հետ համատեղ մշակել են Շիրակի մարզում բրդի հոսքագծի և արհեստների զարգացման նախաձեռնություն, որը կնպաստի մարզում աշխատատեղերի ստեղծմանը և ՓՄՁ-ների զարգացմանը՝ խթանելով բնակչության զբաղվածության և ՓՄՁ-ների տնտեսական մրցունակության բարձրացումը Շիրակի մարզում։

Ծրագիրն իրականցվում է ԵՄ համաֆինանսավորմամբ եւ ՀՀ կառավարության հետ համագործակցությամբ։

Last news

«Հայաստանում Կանանց ռեսուրսային կենտրոնների սոցիալական ոլորտի աշխատողների կարիքների գնահատում» դասընթաց
Training on «Needs Assessment of Social Workers’ Resource Center in Armenia» Training
Goris Women’s Development Resource Center Foundation organizes and conducts professional trainings
Menu