ActivitiesNews

Development of Business Plans by Applicants in Shirak

«ԵՄ-ն Շիրակի մարզին․ Նոր աշխատատեղեր շնորհիվ բրդի արտադրության» ծրագրի շրջանակներում գրեթե ավարտվում են գործարար ծրագրերի մշակումը դիմորդների կողմից։

«Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ն ՝ «Կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամի , Շիրակի մարզի առևտրարդյունաբերական պալատի և Ամասիայի համայնքապետարանի հետ համատեղ մշակել են Շիրակի մարզում բրդի հոսքագծի և արհեստների զարգացման նախաձեռնություն, որը կնպաստի մարզում աշխատատեղերի ստեղծմանը և ՓՄՁ-ների զարգացմանը՝ խթանելով բնակչության զբաղվածության և ՓՄՁ-ների տնտեսական մրցունակության բարձրացումը Շիրակի մարզում։

Ծրագիրն իրականցվում է ԵՄ համաֆինանսավորմամբ եւ ՀՀ կառավարության հետ համագործակցությամբ։

Last news

«Մեղրու կանանց ռեսուրս կենտրոն» ՀԿ
Meghri Women Resource Center NGO
Հանրային քննարկում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում
Public discussion at the Ministry of Education, Science, Culture and Sport
Menu