Այցը կազմակերպվել է ՎԻՆՆԵԹ Եվրոպայի անդամ Երգանի կենտրոնի կողմից So New / Սոցիալական ձեռներեցությունն այսօր/ ծրագրի շրջանակներում: Երգանի կենտրոնը աջակցում է խմբերի և անհատների ստեղծել սոցիալական կոոպերատիվներ` տրամադրելով անհրաժեշտ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն, մենթորություն և համագործակցության հնարավորություններ:

Ընտրացանկ