Անդամներ

«Իջևանի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ

Խորհրդի նախագահ

Աննա Մարդանյան

Գործադիր տնօրեն

Անահիտ Ալավերդյան

Խորհրդի անդամներ

Հասմիկ Ղալումյան, Ալվարդ Իսախանյան, Արաքսյա Աղաջանյան, Ռուզաննա Տոռոզյան

«Իջևանի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ
Վանաձորի կանանց նախաձեռնող խումբ
Վանաձորի կանանց նախաձեռնող խումբ
«Եղեգնաձորի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ
«Եղեգնաձորի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ
Ընտրացանկ