Անդամներ

«Եղեգնաձորի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ

Խորհրդի նախագահ

Մելինե Մարգարյան

Գործադիր տնօրեն

Կարինե Մովսիսյան

Խորհրդի անդամներ

Նարինե Գրիգորյան, Հասմիկ Մովսիսյան, Հայկուհի Թովմասյան, Անի Ժամկոչյան, Լիլիթ Առաքելյան

«Եղեգնաձորի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ
«Իջևանի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ
«Իջևանի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ
«Սիսիանի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ
«Սիսիանի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ
Ընտրացանկ