logo

ԱՎԵԼԻ ՈՒԺԵՂ ՄԻԱՍԻՆ

ՀԱՆՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

ԳործԸՆԿԵՐՆԵՐ

ՎԻՆՆԵԹ Հայաստանը սերտորեն համագործակցում է բոլոր տեղական և տարածաշրջանային շահագրգիռ կողմերի և հիմնական դերակատարների հետ։ Շարունակաբար մասնակցելով տեղական, տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներում տեղի ունեցող զարգացման գործընթացներին կազմակերպությունն իր ջանքերը համահունչ է դարձնում  համայնքային կարիքներին և առաջնահերթություններին։ 
Համագործակցությունը կարող է ներառել գիտելիքների և լավագույն փորձի փոխանակում, ֆինանսավորման հնարավորությունների հասանելիություն և ջանքերի համատեղում զարգացման բարդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար

partner

Winnet Sweden

partner

ՄԱԿ Բնակչության հիմնադրամը

partner

Վիննեթ Եվրոպա

partner

«Մարդը Կարիքի մեջ» ՀԿ

partner

«Մերձավոր Արևելքի Հիմնադրամի» Հայաստանյան գրասենյակը

partner

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր (UNDP)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Գորիսի Համայնքապետարան

partner

Քեյր Կովկաս

Արդյունավետ համագործակցությունը պահանջում է թափանցիկություն, հաղորդակցության և փոխադարձ հարգանքի հանձնառություն: ՎԻՆՆԵԹ Հայաստան ցանցի համար կարևոր է հաղորդակցության հստակ ուղիներ հաստատել իր գործընկերների և շահագրգիռ կողմերի հետ և պարբերաբար կիսվել իր առաջընթացի և ազդեցության վերաբերյալ թարմացումներով: Սա կարող է օգնել ձևավորել վստահություն և զարգացնել ընդհանուր սեփականության և հաշվետվողականության զգացում զարգացման արդյունքների հասնելու համար: