logo

Ի՞նչ է կանանց ռեսուրս կենտրոնը

Կանանց ռեսուրս կենտրոնը մի վայր է, որտեղ կանայք կարող են հավաքվել՝ կիրառելու իրենց գիտելիքներն ու կարողությունները և ներկայացնել կանանց հետաքրքրությունները տարածաշրջանային և տեղական զարգացման աշխատանքներում:  Կանանց ռեսուրս կենտրոնների հիմնարար սկզբունքը տեղական կարիքների և պայմանների հիման վրա զարգանալն է՝ առաջնահերթ խնդիր ունենալով ավելացնել այն կանանց թիվը, ովքեր մասնակցում են քաղաքական և տնտեսական զարգացմանը ու աճին ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ տեղական մակարդակներում: ԿՌԿ-ների գործունեությունը բխում է հասարակությունից, քանի որ այն բացահայտում է տեղական կարիքները և այն տարածքի հստուկ առանձնահատկությունները, որտեղ այն գործում է, քարտեզագրում է հասանելի և իրագործելի ռեսուրսները և համապատասխանաբար մշակում է իր գործունեությունը: Մենք հավատում ենք, որ միայն տեղական համատեքստի և ԿՌԿ-ների գործունեության ճանաչված ազդեցության մասին հիմնավոր իմացությունը կապահովի գենդերային հավասարության վերաբերյալ հիմնական տեսակետների արտացոլում ազգային, տարածաշրջանային և տեղական քաղաքականություններում: 

banner
banner
banner

«Իջևանի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ

Ինչպե՞ս սկսվեց

«ՎԻՆՆԵԹ Հայաստան» ցանցի անդամ «Իջևանի Կանանց Զարգացման Ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամն իր գործունեությունն սկսել է 2015 թվականին։ Արդեն 2016-ին հիմնադրամը ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի հետ համատեղ «Կանանց առաջնորդության զարգացումը Իջևանի տարածաշրջանում»  ծրագրով ձևավորեց  երիտասարդ առաջնորդների ակումբ։ Երիտասարդները, ովքեր ստեղծագործ էին, համարձակ և ցանկանում էին  իրականացնել հետաքրքիր գաղափարներ, դիմեցին  և անդամակցեցին ակումբին: Մասնակիցները ծրագրի անգլերեն լեզվի, առաջնորդության, ՏԻՄ- գործառույթների, կամավորության և բազմաթիվ այլ կարողությունների զարգացման դասընթացների շնորհիվ գործնականում հանդես եկան հետաքրքիր նախաձեռնություններով:

«Կանանց Քաղաքական Ակտիվության աջակցություն՝ տեղական մակարդակում» եռամսյա ծրագիր շրջանակներու իրագործվեց ևս մեկ համայնքային նախաձեռնություն։ Ծրագիրն իրականացվեց Գերմանիայի Դաշնության ֆինանսավորմամբ և ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ բարեգարգվեց Իջևանի թիվ 1 մանկապարտեզի առաջին հարկի մուտքի հատակ։ 

2018-ին Հիմնադրամը Բերդ խոշորացված համայնքում իրականացրեց «Բյուջե բոլորի համար» ծրագիրը, որը իրականացվել է Իրավաբանների Հայկական Ասոցիացիայի կողմից ԵՄ ֆինանսավորմամբ գործարկվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ենթադրամաշնորհային ծրագրին շրջանակներում։ 

banner
banner
banner
banner
banner
banner

Մենք այսօր

«Իջևանի Կանանց Զարգացման Ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամը, իր ծրագրերի միջոցով, նպաստում է կանանց և երիտասարդների հզորացմանը, աշխատանք փնտրող և խոցելի խմբերի համար նոր կայուն աշխատատեղերի ստեղծմանը, այդպիսով՝ զարգացնելով և աջակցելով առաջնորդությանը, նորարարությանը,  ձեռներեցությանը, ինչպես նաև խթանելով սոցիալական ներգրավվածությունը: 

Հիմնադրամը ներգրավված է Քեյր Կովկասի  և Հայաստանում իր տեղական գործընկերոջ՝«ՎԻՆՆԵԹ Գորիս» զարգացման հիմնադրամի կողմից  իրկանացվող «Կնոջ ուժը, նրա ապագան» տարածաշրջանային եռամյա ծրագիրում՝ որպես գործընկեր կողմ։ Ծրագրի արդյունքում  Իջևան, Գանձաքար և Գետահովիտ բնակավայրերի շուրջ 33 կին ձեռներեցներ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում կբարելավեն իրենց տնտեսական վիճակը և կունենան ավելի մեծ հասանելիություն ֆինանսական միջոցներին, տեխնոլոգիաներին, ձեռնարկատիրական գիտելիքների և ռեսուրսների ձեռքբերմանը:

 

Ծառայություններ

  • Ոլորտում խնդիրների վերհանման և հետազոտական աշխատանքների իրականացում․
  • Կանանց վերամասնագիտացման, բիզնես կարողությունների, հմտությունների զարգացում․
  • Դժվարին պայմաններում հայտնված կանանց սոցիալական աջակցություն․
  • Խորհրդատվություն  կանանց ՏԻՄ և պետական կառավարման մարմինների հետ շփումների ժամանակ․
  • Միջոցառումների, քննարկումների, հանդիպումների, զրույցների կազմակերպում․
  • Ժողովրդավարության արժեքների վերաբերյալ գիտելիքների տրամադրում:

Գործունեություն