logo

ԱՎԵԼԻ ՈՒԺԵՂ ՄԻԱՍԻՆ

ՀԱՆՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

ԳործԸՆԿԵՐՆԵՐ

ՎԻՆՆԵԹ Հայաստանը սերտորեն համագործակցում է բոլոր տեղական և տարածաշրջանային շահագրգիռ կողմերի և հիմնական դերակատարների հետ։ Շարունակաբար մասնակցելով տեղական, տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներում տեղի ունեցող զարգացման գործընթացներին կազմակերպությունն իր ջանքերը համահունչ է դարձնում  համայնքային կարիքներին և առաջնահերթություններին։ 
Համագործակցությունը կարող է ներառել գիտելիքների և լավագույն փորձի փոխանակում, ֆինանսավորման հնարավորությունների հասանելիություն և ջանքերի համատեղում զարգացման բարդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար

partner

Վիննեթ Շվեդիա

partner

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր (UNDP)

partner

Վիննեթ Եվրոպա

partner

«Մարդը Կարիքի մեջ» ՀԿ

partner

«Մերձավոր Արևելքի Հիմնադրամի» Հայաստանյան գրասենյակը

partner

Քեյր Կովկաս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Գորիսի Համայնքապետարան

partner

ՄԱԿ Բնակչության հիմնադրամը

Արդյունավետ համագործակցությունը պահանջում է թափանցիկություն, հաղորդակցության և փոխադարձ հարգանքի հանձնառություն: ՎԻՆՆԵԹ Հայաստան ցանցի համար կարևոր է հաղորդակցության հստակ ուղիներ հաստատել իր գործընկերների և շահագրգիռ կողմերի հետ և պարբերաբար կիսվել իր առաջընթացի և ազդեցության վերաբերյալ թարմացումներով: Սա կարող է օգնել ձևավորել վստահություն և զարգացնել ընդհանուր սեփականության և հաշվետվողականության զգացում զարգացման արդյունքների հասնելու համար: